Biyografi

Öğretim Görevlisi: Hatice KÖSE BAYLAN

İaü  Yerel Yönetimler Bölümü –Burslu- Bölüm Birincisi olarak tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi mezunu. Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim bölümünde Yüksek lisansını tamamladı. Ve Doktora yapmaktadır…

Bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak devam etmekte…

“Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan ve Uygulama Örnekli Performans Esaslı Bütçe” kitap çalışması Kesit Yayınlarından çıkmıştır.

Yayınlanan makaleleri;
**Örgütlerde Stres Kaynakları ve Stres Yönetimi,
**Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim ve Örgütsel Gelişim,
**Stres Yönetimi,
**Belediyelerde faaliyet raporu hazırlama süreci ve ortaya çıkan sorunlar,
**İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Kültürün Rolü- Vakıf **Üniversitesinde Bir Araştırma
**İletişimde kuşak farklılıkları ve önemi

Yürüttüğü çalışmalar; Stratejik Plan, İç Kontrol Eylem Planı, Faaliyet Raporu,  Gelir Tarifesi, Performans Esaslı Bütçe.

Vermiş olduğu eğitimler:
*Türkiye’de Yerel Yönetimler
*Sunum Hazırlama Teknikleri
*Stres Yönetimi,
*Faaliyet Raporu,
*Performans Programı,
*Stratejik Plan ve Stratejik Yönetim,
*Yönetim ve organizasyon,
*İşletmeye giriş.

“Edebiyat, sanat ve gezi güncesi” konularında yazı yazmaktadır.

Üniversite döneminden itibaren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nde Denetleme ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tutkusu olan doğa fotoğrafları ve ayrıca yazılarında yer alan gezi fotoğrafları çekmektedir.